Chính sách bảo hành cho máy bơm chữa cháy có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất hoặc từng loại sản phẩm. Tuy nhiên, dưới đây là một số điểm chung mà bạn có thể mong đợi trong chính sách bảo hành cho máy bơm chữa cháy:

  1. Thời gian bảo hành: Thời gian bảo hành thường được xác định bởi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp. Thường thì máy bơm chữa cháy sẽ có một khoảng thời gian bảo hành cơ bản, ví dụ như 12 tháng hoặc 24 tháng. Công Ty Đại Việt Sẽ bảo hành 24 tháng
  2. Phạm vi bảo hành: Chính sách bảo hành thường chỉ áp dụng cho các lỗi do sản xuất hoặc vật liệu không tốt, không bao gồm các vấn đề phát sinh do sử dụng không đúng cách hoặc do hỏa hoạn, thiên tai, va đập mạnh, hay nguyên nhân từ con người.
  3. Sửa chữa và thay thế: Trong thời gian bảo hành, các lỗi liên quan đến máy bơm chữa cháy thường sẽ được sửa chữa miễn phí hoặc thiết bị bị lỗi có thể được thay thế bằng sản phẩm mới hoặc đã qua sửa chữa.
  4. Điều kiện bảo hành: Để đảm bảo việc bảo hành có hiệu lực, bạn cần thể hiện rằng bạn đã sử dụng máy bơm chữa cháy theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không gây ra hỏa hoạn hoặc hư hỏng do người sử dụng, và tuân thủ các quy định bảo trì và kiểm tra định kỳ.
  5. Vận chuyển và phí dịch vụ: Thường thì việc vận chuyển máy bơm đến điểm sửa chữa hoặc trả lại sau sửa chữa không được bao gồm trong chính sách bảo hành. Một số chính sách có thể yêu cầu bạn trả một khoản phí dịch vụ nhỏ cho quá trình kiểm tra và sửa chữa.
  6. Bảo hành mở rộng: Có một số nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có thể cung cấp tùy chọn bảo hành mở rộng, trong đó bạn có thể trả thêm một khoản phí để kéo dài thời gian bảo hành hoặc mở rộng phạm vi bảo hành.
  7. Yêu cầu bảo hành: Khi phát hiện lỗi hoặc vấn đề với máy bơm chữa cháy, bạn cần liên hệ với công ty đại việt ngay lập tức để biết cách thực hiện yêu cầu bảo hành và hướng dẫn cụ thể.